Giaosucan's blog - Chia sẻ kiến thức theo cách bá đạo

Ticker

20/recent/ticker-posts
Đang hiển thị bài đăng từ 2021Hiển thị tất cả
Frequency Tribe Part 2 - Infra deployment
Buôn đất hay buôn code
FrequencyTribe - Chatbot
Câu chuyện khách hàng
Setup HA K8s cluster
Coding luận sử 3 - Anh hùng truyện
Build End2End CI/CD dùng Jenkins và Spinnaker - part 1
Deploy Hyperledger blockchain on Docker swarm
Website Liên Xô chống Mỹ được xây dựng như thế nào
Nghiện chứng chỉ