OverTime Có Đáng Sợ?

tháng 3 01, 2020
OverTime Có Đáng Sợ? Tại Mỹ, một nghiên cứu do đại học Stanford thực hiện vào năm 2017 cho thấy một người lao động bình thường sẽ sẵn...

CMMI bí sử

tháng 1 04, 2020
Ở giữa vùng Đông và Nam Á, có một dải đất hình chữ S, trải dài ngàn dặm, sơn thủy hữu tình, người ta gọi là Nam Việt. Năm ấy, một công ty m...
Được tạo bởi Blogger.