Gánh Team

August 31, 2018
Chuyện mở đầu Xem World Cup thấy có anh Messi phải gánh cả team Argentina. Kết cục là anh cày méo mặt nhưng team của anh vẫn thua liểng...

Câu chuyện meeting

August 17, 2018
Làm trong ngành IT thì không chỉ có ngồi code mà còn làm nhiều công việc nữa như báo cáo, viết tài liệu và đặc biệt là meeting với khách ...
Powered by Blogger.