Câu chuyện meeting

tháng 8 18, 2018
Làm trong ngành IT thì không chỉ có ngồi code mà còn làm nhiều công việc nữa như báo cáo, viết tài liệu và đặc biệt là meeting với khách ...
Được tạo bởi Blogger.