Giaosucan's blog - Chia sẻ kiến thức theo cách bá đạo

Ticker

20/recent/ticker-posts

Hyperledger part 3 - Build blockchain business network

Image result for hyperledger composer
Tiếp tục 2 phần trước, phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một mạng blockchain business network sử dụng Hyperledger composer

Pre-requisites

Môi trường chuẩn bị như sau
  • Operating Systems: Ubuntu Linux 14.04 / 16.04 LTS (both 64-bit), or Mac OS 10.12
  • Docker Engine: Version 17.03 or higher
  • Docker-Compose: Version 1.8 or higher
  • Node: 8.9 or higher (note version 9 is not supported)
  • npm: v5.x
  • git: 2.9.x or higher
  • Python: 2.7.x
  • VSCode cho code editor

Cài đặt môi trường phát triển

Bước 1: Cài đặt CLI tools

Hyperledger composer cung cấp command line tool để cho bạn thao tác với Hyperledger, gọi là composer-cli
Cài đặt composer-cli như sau
npm install -g composer-cli@latest

Cài đặt REST server machine, server này sẽ expose mạng blockchain của bạn dưới dạng các Restful APIs
npm install -g composer-rest-server@latest

Generating applications assets
npm install -g generator-hyperledger-composer@latest

Bạn cần cài đặt yoman để generate template application source code
npm install -g yo

Bước 2: Install Composer Playground

Hyperledeger Composer cung cấp công cụ để xây dựng mạng blockchain network dưới dạng web gọi là composer-playground. Bạn có thể tự cài đặt composer playground chạy trên localhost
npm install -g composer-playground@latest

Chú ý là các version của composer phải trùng nhau (nên chọn là latest) việc khác version có thể sinh ra lỗi sau này

Bước 3: Install Hyperledger Fabric

Bạn có thể cài đặt Fabric như hướng dẫn ở bài 2 hoặc download bộ runtime ở đây
Chạy lệnh dưới để download fabric về
mkdir ~/fabric-dev-servers && cd ~/fabric-dev-servers

curl -O https://raw.githubusercontent.com/hyperledger/composer-tools/master/packages/fabric-dev-servers/fabric-dev-servers.tar.gz
tar -xvf fabric-dev-servers.tar.gz

cd ~/fabric-dev-servers
export FABRIC_VERSION=hlfv12
./downloadFabric.sh

Bạn sẽ được danh sách Fabric như hình dưới
Bây giờ bạn start the Hyperledger fabric
cd ~/fabric-dev-servers
export FABRIC_VERSION=hlfv12
./startFabric.sh
./createPeerAdminCard.sh

Mạng Fabric sẽ được start như hình dưới
Lệnh createPeerAdminCard sẽ tạo một ID card đặc biệt dùng để administer mạng Hyperledger fabric, với admin card bạn có permission để install hoặc start một business network cụ thể

Start the web app (“Playground”)

Để start composer playground web app chạy lệnh sau
composer-playground

Mặc định composer playground sẽ start ở port 8080, nhưng 1 số trường hợp có thể bị conflict với app có sẵn như ở dưới
Nên thêm option –p [port_number] để start ở port khác
composer-playground –p 8081

Và composer playground được khởi động
Composer-playground hiển thị 1 số business network mình đã tạo sẵn như trên
Land-registry là một business network sample mình code bằng JS và được cài đặt vào mạng blockchain Hyperledger, bấm connect now để connect vào network này
Tại đây xuất hiện màn hình editor, để bạn có thể start implement một business network của riêng mình, sau khi implement xong, chọn deploy changed để deploy network vào hyperledger

Bài tiếp theo, sẽ hướng dẫn các bạn cách implement một business network đơn giản dùng Hyplerleger composer

Đăng nhận xét

0 Nhận xét