Bảo vật của DeveloperXưa kia các vị anh hùng hào kiệt đều có món bảo vật bất ly thân như Hồng Thất Công với cây đả cẩu bổng, Dương Quá có thanh huyền thiết kiếm. Thế ngày nay developer có gì ? Hãy đến với video đầu tiên của kênh Youtube Giaosucan để biết thế nào nhé


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.