Khách hàng chửi


Sale men lại chém như rồng
Đem về dự án hợp đồng triệu đô
Báo chí lập tức nhào zô
Nâng bi bợ đỡ tung hô lên trời
Các sếp khen ngợi hết lời
Khách hàng thì chửi tơi bời khói mây
Code éo junior thế nầy
Format không có, lại đầy buggy
Scrum đíu hiểu cái chi
Process lộn xộn, đi về học ngay
PM tái mét mặt mày
Dự án mà cut, phen này đi tong
May thay lính tráng hết lòng
Không màng khó nhọc, phải xong trận này
Team mem nhóm họp tối ngày
Đưa ra giải pháp, trình bày issue
Review source code tối ưu
Lần này quyết tạo value khách hàng
Ông khách ở bển mới sang
Điều ngay một loạt em hàng ra care
Leader chém như chẻ tre
Khách hàng thích chí he he cười mừng
Khách về, nước mắt rưng rưng
Bọn em đã cố, xin đừng bỏ em

1 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.