Khách hàng chửi

tháng 9 26, 2018
Sale men lại chém như rồng Đem về dự án hợp đồng triệu đô Báo chí lập tức nhào zô Nâng bi bợ đỡ tung hô lên trời Các sếp khen ngợi hết ...

Gánh Team

tháng 9 01, 2018
Chuyện mở đầu Xem World Cup thấy có anh Messi phải gánh cả team Argentina. Kết cục là anh cày méo mặt nhưng team của anh vẫn thua liểng...
Được tạo bởi Blogger.