Đang lúc coding nghe reo hò bóng đá


Việt Nam đấu với Quatar
Đúng giờ làm việc, quả là số xui
Task đè, bug đến cả gùi
Phen này dẹp tất, thử mùi bóng banh
Anh em hò hét tanh bành
Việt Nam hoàng tráng, trở thành ánh sao
Quatar nước mắt nghẹn ngào
Anh vô chung kết, thôi chào chú em.

1 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.