Giaosucan's blog - Chia sẻ kiến thức theo cách bá đạo

Ticker

20/recent/ticker-posts

Thánh nhẩy việcThời Tam Quốc, Lã Bố là chiến thấn đệ nhất. Người đời gọi là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố để ca ngợi tài năng của Lã Bố.  Vì dũng mãnh như vậy nên các tập đoàn đều muốn chiêu mộ Lã Bố về làm việc cho mình

Lúc đầu, Lã Bố làm việc cho Đinh Nguyên, thứ sử Tinh Châu. Được Đinh Nguyên nhận làm nghĩa tử, lương bổng đãi ngộ cũng khá ổn. Sau này, Đổng Trác trở thành một thế lực mạnh, thâu tóm triều đình. Ông ta muốn Lã Bố về đầu quân nên sai Lý Túc đem ngựa Xích Thố và vàng bạc châu báu sang doanh trại Lã  Bố thuyết khách, đại loại Lý Túc dụ khị 

Ngài là người tài ba lỗi lạc sức mạnh hơn người, thì phải làm cho tập đoàn lớn, lương cao lộc hậu, lẽ nào làm cho Đinh Nguyên, công ty thì bé, lương thì thấp, chả phải phí hết cả tài năng

Nay có tập đoàn của Đổng Trác, nhân viên cả nghìn người, kỹ sư lương toàn trăm củ, dự án toàn triệu đô, sao ngài không quit jobs bên này mà sang bên đó. Với tài năng của ngài, lo gì mà không được promote lên vị trí cao, career path xán lạn.

Lữ Bỗ thấy vàng bạc, ngựa xích thố thì ham lắm, quên luôn Đinh Nguyên đã giúp đỡ mình thời hàn vi, liền viết đơn xin thôi việc, lại còn chém đầu Đinh Nguyên về với Đổng Trác. Công ty của Đinh Nguyên cũng phá sản luôn từ đó

Lã Bố về làm cho Đổng Trác, được promote lên là Lã Ôn Hầu, quản lý team hàng trăm người, vị trí rất cao, lương hơn trăm củ. Có thể nói là đãi ngộ đỉnh của đỉnh

Tập đoàn Đổng Trác từ khi có Lã Bố thì phát triển rất mạnh, phế cả vua Hán, đánh bại 18 lộ chư hầu, không ai địch nổi, thành top công ty lớn nhất toàn cầu. Sau này, tư đồ Vương Doãn, dùng kế mỹ nhân, cho Điêu Thuyền ly gián giữ Đổng Trác và Lã Bố. Lã Bố là kẻ háo sắc, thấy Điêu Thuyền hàng ngon, phê lòi mắt thì cũng quên luôn đãi ngộ của Đổng Trác xưa kia, giết luôn Đổng Trác rồi về với Vương Doãn. Tập đoàn Đổng Trác từ đó cũng phá sản luôn

Về sau, Tào Tháo và Lưu Bị liên minh đánh Lã Bố, Lã Bố thua trận rút lui về thành Hạ Bì và bị bắt sống. Lã Bố lại gạ là xin về làm cho Tào Tháo 

Đối thủ mà Tào Công lo lắng là ta, nay ta về làm cho ngài, phụ trách đội kỵ binh, ngài lo gì mà không đoạt được thiên hạ

Tào Tháo biết tài của Lã Bố , thấy do dự liền hỏi Lưu Bị. Lưu Bị chỉ nói bâng quê

Ngài nên nhận Lã Bố làm nghĩa tử như Đinh Nguyên và Đổng Trác đã làm

Tào Tháo hiểu  ý liền cười lớn

Ngươi tuy tài năng nhưng là kẻ phản phúc, nhẩy việc rất nhiều, đã thế mỗi khi nhẩy lại còn làm hại chính sếp của mình. Nhận ngươi về làm, sớm muốn ta cũng thành 2 kẻ kia thôi

Tào Tháo ko thể chấp nhận kẻ đã nhẩy việc lại hay nói xấu sếp như Lã Bố nên lập tức reject CV đem Lã Bố xử tử luôn


Đăng nhận xét

0 Nhận xét