Thơ 20/10

tháng 10 20, 2020
 Tôi năm nay gần 40 mà chưa bao giờ gặp đề thơ khoai thế này. Đảm bảo đủ tên không sót một ai trong đơn vị  

Lạm phát điểm thi

tháng 10 06, 2020
Cách đây 20 năm đi thi đại học BKHN, hồi đó chưa có món 3 chung (cha chung thì không ai khóc). Trường nào ra đề trường đấy. tự chấm thi, khô...
Được tạo bởi Blogger.