Bàn về cái sự học

tháng 6 05, 2020
C ụ Lê Nin lúc sinh thời có nói “ Học, học nữa học mãi ”, ông Darwin còn dạy con là “"Bác học không có nghĩa là ngừng học con ạ&quo...
Được tạo bởi Blogger.