Thuyết trình chém gió

tháng 6 23, 2019
Vốn khởi nghiệp bằng nghề gõ phím nuôi miệng, mình cho rằng phải nói ít làm nhiều. Ai không làm mà chỉ nói thì chỉ là thằng chém gió. Tuy...
Được tạo bởi Blogger.