Tuyển dụng Dev-Ops


Khách hàng ở bển qua thăm
Năm nay anh muốn một trăm đầu người
BUL thích chí cười cười
Anh cứ yên trí, nghìn người cũng xong
PM ớn lạnh trong lòng
Trăm thằng Dev-Ops, đi tong thật rồi
SA suy nghĩ một hồi
Việc đâu có đó, tắc rồi sẽ thông
Fsoft được cái rất đông
Lính nhiều như kiến, nhân công lại bèo
Thế rồi đăng tuyển một lèo
CV ứng tuyển lèo tèo vài ku
Nhân tài như lá mùa thu
Phỏng vấn vài chú, gật gù cho qua
Có cả một dev người Nga
Tiếng Anh như gió, lại là fresher
Chưa kể gặp bác nhà thơ
Tướng như nghệ sĩ, tuổi giờ bốn lăm
Phỏng vấn đến méo cả cằm
Bao giờ mới tuyển được trăm thợ cày
Ai đọc câu chuyện thấy hay
Xin cho một loạt pháo tay rồi zề.

2 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.