Cháy dự án


Team mem code lởm bug tơi bời 

Khách hàng nổi giận mắng xơi xơi

Năng lực junior còn chém gió

Trình non kém cỏi lại đua đòi

Dự án cháy đen sao mà cứu

Project delay chỉ kêu giời

Công ty thành bại nhờ nhân lực

Nay nhìn đống code lệ tuôn rơi

1 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.