Code thuận theo tự nhiên

March 15, 2018
Người xưa có câu “Thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết”, đừng chống lại số trời. Giờ thấy có cái phong trào sinh con “thuận theo t...

Tool Toy for Coder

March 12, 2018
Xưa kia Tề Thiên Đại Thánh nhờ thiết bảng như ý bịt vàng mà đại náo thiên cung, khiến cho các thần thánh phải ghê sợ. Lý Tầm Hoan nhờ ngọ...
Powered by Blogger.