Tuyệt chiêu JavaScript

tháng 8 26, 2017
Nếu bạn là một coder chuyên nghiệp, thì chắc chắn bạn sẽ rất quen thuộc với khái niệm front end developer. Những người lập trình web, phần...

Nhật kí nàng Tester

tháng 8 06, 2017
Ngày XX, tháng YY, năm ZZ Nhật ký yêu dấu, vậy là mình đã tham gia dự án PPHontai được 3 tháng rồi. Và cũng chừng ấy thời gian mình quen...
Được tạo bởi Blogger.