Tuyệt chiêu JavaScript

August 26, 2017
Nếu bạn là một coder chuyên nghiệp, thì chắc chắn bạn sẽ rất quen thuộc với khái niệm front end developer. Những người lập trình web, phần...

Bitcoin - Đồng tiền máu

August 17, 2017
Lịch sử ra đời Những người làm trong ngành tài chính ngân hàng sẽ không xa lạ gì với khái niệm “Chiến Tranh Tiền Tệ”. Một cuộc xung độ...

Nhật kí nàng Tester

August 05, 2017
Ngày XX, tháng YY, năm ZZ Nhật ký yêu dấu, vậy là mình đã tham gia dự án PPHontai được 3 tháng rồi. Và cũng chừng ấy thời gian mình quen...
Powered by Blogger.