Hận lũ nâng bi

tháng 5 10, 2017
Những tưởng chỉ có doanh nghiệp nhà nước mới có bọn học đòi xu nịnh đến lên chức lên lương, ngờ đâu có những công ty tư nhân cũng đầ...
Được tạo bởi Blogger.