Bao Công xử án Coder

May 24, 2017
Bài viết được đăng trên Fsoft Potato TechMag potato.fsoft.com.vn Xưa kia ở thành Hà Nội, thuộc nước An Nam dân quốc, có công ty ph...

Hận lũ nâng bi

May 10, 2017
Những tưởng chỉ có doanh nghiệp nhà nước mới có bọn học đòi xu nịnh đến lên chức lên lương, ngờ đâu có những công ty tư nhân cũng đầ...
Powered by Blogger.