Hồn ma coder

February 10, 2017
F-Complex, ngày 30 tết Đã 2 giờ sáng, đội dự án XXX vẫn ngồi miệt mài làm việc. Theo yêu cầu của PM, toàn đội phải ON để hoàn thành sản...
Powered by Blogger.