Design bí lục (hồi 1)

October 14, 2016
Hồi 1 Code thiếu design, tương lai đầy bug Không học thiết kế, mãi phận cuder Nhớ ngày mới ra trường, đầu quân cho một tập đoàn lớn ...
Powered by Blogger.