Chuyện nghỉ việc

tháng 7 13, 2019
Nghỉ việc, nhảy việc, vấn đề muôn thủa cũng rất nhiều công ty. Từ cỡ IT giant như Google, Microsoft cũng nghỉ, cho đến công ty startup và...

Thuyết trình chém gió

tháng 6 23, 2019
Vốn khởi nghiệp bằng nghề gõ phím nuôi miệng, mình cho rằng phải nói ít làm nhiều. Ai không làm mà chỉ nói thì chỉ là thằng chém gió. Tuy...
Được tạo bởi Blogger.