Coding và Massage

February 15, 2019
Hai khái niệm Coding và Massage mới nghe qua có thể nói là “vãi cả liên quan” vì nó nhắc tới 2 ngành nghề khác hẳn nhau. Tuy nhiên, chúng c...

CV 10 năm kinh nghiệm

January 26, 2019
Quang Hải và Công Phượng là cùng học khoa công nghệ thông tin ở trường đại học BK. 2 thanh niên lực học cũng same same, khi ra trường Qua...

Tuyển dụng Dev-Ops

January 06, 2019
Khách hàng ở bển qua thăm Năm nay anh muốn một trăm đầu người BUL thích chí cười cười Anh cứ yên trí, nghìn người cũng xong PM ...
Powered by Blogger.