Lạc lối ở Nga My Sơn

November 10, 2018
Tương truyền, trên đỉnh Tuyết Sơn có thiên sơn tuyết liên nghìn năm mới nở 1 lần. Người nào có kỳ duyên được ngửi hương thơm của tuyết li...

Bi hài chuyện DevOps

November 02, 2018
Bài viết dựa trên 1 câu chuyện có thật, tuy nhiên tên nhân vật dã được thay đổi. DevOps – vị trí đóng vai trò vận hành, đóng vai tr...

Bảo vật của Developer

October 08, 2018
Xưa kia các vị anh hùng hào kiệt đều có món bảo vật bất ly thân như Hồng Thất Công với cây đả cẩu bổng, Dương Quá có thanh huyền thiết...
Powered by Blogger.