Cân bằng âm dương

tháng 7 05, 2020
Thiên nhiên luôn cân bằng bởi hai sức mạnh vừa đối nghịch nhau vừa bổ sung cho nhau, nằm trong động vật và thực vật, nước và lửa, nóng và...

Bàn về cái sự học

tháng 6 05, 2020
C ụ Lê Nin lúc sinh thời có nói “ Học, học nữa học mãi ”, ông Darwin còn dạy con là “"Bác học không có nghĩa là ngừng học con ạ&quo...

Mạng Lag

tháng 5 24, 2020
       Sáng ra vào x-video    Định học tiếng nhật, tìm kèo za lô    Load web đến tết công gô    Giật lên giật xuống, đợi cô lên hình ...

My LON place

tháng 4 29, 2020
Do tình hình Covid nên phải ngồi nhà #WFH hay còn gọi là #LON. Mình quyết định setup 1 góc workplace ngon ngon để code với chơi game và học ...
Được tạo bởi Blogger.