Giaosucan's blog - Chia sẻ kiến thức theo cách bá đạo

Ticker

20/recent/ticker-posts

Chuyển giao thế hệ

 Chuyển giao thế hệ

Tư Mã Ý đã biết trước thời hạn tận số của Gia Cát Lượng?

Trong Tam Quốc, trong lần ra Kỳ Sơn lần thứ 6, quân Thục của Gia Cát Lượng đối đầu với quân của Tư Mã Ý. Biết skill đánh trận của mình không đọ được với GCL, Tư Mã Ý vẫn chơi chiêu cùn là cố thủ không ra đánh, đợi quân GCL hết lương phải rút quân về. GCL akay lắm nên dùng kết khích tướng, đem yếm quần áo đàn bà sang tặng Tư Mã Ý, theo kiểu đá đểu “Đàn ông con trai không dám combat 1:1 thì khác giề đàn bà”. Nhưng TMY quá khôn ngoan, không hề mắc lừa, còn hỏi sứ giả của Thục quốc
“Khổng Minh dạo này ăn uống sinh hoạt thế nào”
Thừa tướng tôi đều đích thân quản mọi việc từ lớn đến bé, làm việc vất vả từ sáng đến tối khuya, mà mỗi bữa chỉ căn có 3 thăng gạo.
TMY nói rằng
GCL tuy tài giỏi mà cứ gánh team kiểu này, kiểu gì cũng hẻo sớm thôi

Sứ giả về kể với GCL, ông than rằng
Không phải ta không biết, mà ta sợ giao việc cho kẻ khác thì chúng không được tận tụy như ta mà thôi
Kết quả là GCL overload, kiệt sức qua đời khi mới 54 tuổi quá trẻ, để lại sự nghiệp cho Khương Duy, nhưng nước Thục sau đời của GCL thì không còn nhân tài, cuối cùng bị diệt vong
Sai lầm của GCL là đã quên mất một điều, không ai có thể làm mãi một công việc, rồi đến một ngày nào đó cũng phải dừng lại, nhưng ông không chú trọng vào việc đào tạo nhân tài, tạo điều kiện cho cấp dưới làm việc, sợ lính tráng làm không được như mình rồi cố ôm đồm. Kết quả, lính tráng ko được tự chủ, không có cơ hội skill up, nên chẳng thanh niên nào ra hồn. nên khi GCL qua đời, business Bắc Phạt cũng đi theo luôn

Ngược lại với GCL, TMY đúng kiểu sống vừa dai lại vừa khôn, ông nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, rồi bất ngờ tạo ra binh biến [Lăng Cao Bình], (https://vi.wikipedia.org/wiki/Sự_biến_lăng_Cao_Bình), giết Tào Sảng, chiếm lấy binh quyền, rồi thanh trừng họ Tào, nắm lấy quyền lực, 2 đứa con là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu theo cha được rèn luyện, training về chính trị quân sự, về già, biết mình khó tiếp tục, ông hand over vị trí lãnh đạo cho Tư Mã Sư, rồi Sư lại truyền lại cho Chiêu, thế lực dần dần hình thành, đến đời Tư Mã Viêm thì thống nhất thiên hạ. Business thành công rực rỡ. Đấy mới thấy tầm nhìn của TMY vẫn cao hơn GCL vậy, luôn tìm kiếm đào tạo thế hệ người kế cận mình, để keep bussiness chạy ổn định

Đăng nhận xét

0 Nhận xét