My LON place

tháng 4 29, 2020
Do tình hình Covid nên phải ngồi nhà #WFH hay còn gọi là #LON. Mình quyết định setup 1 góc workplace ngon ngon để code với chơi game và học ...
Được tạo bởi Blogger.