Thưởng dự án
Giữa trưa giấc ngủ mơ màng 

Bỗng đâu một tiếng tinh tàng bên tai
Giật mình mở vội wifi
Login tài khoản, e mai check liền
Thì ra project có tiền
Nhìn vô báo cáo mắt hiền lệ sa
Tính ra chẳng đủ mat xa
Mưa hồng còn thiếu, nữa là edên
Bực mình lên hỏi cấp trên
Anh em làm ổn sao nên dư lày
Sếp buồn rơi lệ tỏ bày
Cũng vì cơ chế, anh mày biết đâu
Mồi thơm nên nó nhiều sâu
Mỗi đứa làm miếng, biết đâu mà ngờ
Đời người đâu phải là mơ
Ruồi nhiều mật ít, thôi chờ năm sau
Mô hình hoàn thiện tỏ làu
Vượt qua gian khó cùng nhau hóa rồng

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.