Security Incident

July 25, 2018
Sale man chém gió như rồng Đem về dự án hợp đồng rõ to PM nửa sướng nửa lo Team toàn dev lởm, biết mò ra sao BUL lớn tiếng kêu gào Chú...

Cháy dự án

July 20, 2018
Làm việc trong ngành CNTT, chắc chắn nhiều bạn đã trải qua nhiều dự án thất bại, và đã học được nhiều bài học đắt giá. Bài viết này sẽ ...
Powered by Blogger.