Đêm OT

Trong phòng không rượu cũng không bia

 Mỗi gói mỳ tôm chút ấm lòng

Đêm tối OT ngồi fix bug

Cố nốt đêm này chắc là xong

1 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.