Đêm OT

Trong phòng không rượu cũng không bia

 Mỗi gói mỳ tôm chút ấm lòng

Đêm tối OT ngồi fix bug

Cố nốt đêm này chắc là xong

No comments

Powered by Blogger.